4 Ekim 2012 Perşembe

Yüksek Okul çok yakında sitemizde sizlerle

“Yüksek Okul” Çizgi Film'i Hakkında Açıklama / Bilgi: Ash ve arkadaşları yine pokemon yolculuğundalar. Birbirleri ile küçük tartışmalar yaparak yürürler. Vermion şehrine doğru ilerlerler. Ash'in arkadaşı yürürlerken acıktıklarını söyleyerek güzel bir sorfra kurar ve yemeklerini yerler. Ateş yakmak isterler Ash kuru dal arar. Ash kuru dal ararken yüksek okul öğrencilerini görür bu öğrenciler kendilerini beğenmiş öğrencilerdir. Ash ile dalga geçerler. Ash'in arkadaşları tam o sırada gelirler ve Ash'e yardım ederler. Sonradan okula roket takımıda gelir. Bakalım yüksek okulda neler yaşanacak "High School" Cartoons Über Movie Description / Informationen: Yolculuğundalar Pokemon Ash und seine Freunde wieder. Ein kleiner Spaziergang mit jedem anderen in der Diskussion. Vermion fing an, die Stadt zu bewegen. Sorfra, da sie eine gute Freundin von Ash und Mahlzeiten, sagte acıktıklarını Orten zu etablieren. Ash sieht aus wie ein Feuer, ein trockener Zweig zu bauen. Gymnasiasten auf der Suche nach einem trockenen Zweig Ash sieht sie, sind diese Schüler diejenigen, die rechtschaffen sind. Ash-Welle passieren. Ash Ash Freunde Einkommen und wird in dieser Zeit zu helfen. Später Rakete passt nicht zur Schule kommen. Lasst uns leben High School «Высшая школа» Мультфильмы О Описание фильма / Информация: Yolculuğundalar покемонов Эш и его друзья снова.Небольшая прогулка друг с другом в дискуссии. Vermion начал двигаться в город. Sorfra как они создают хороший друг Ash и питание, говоря acıktıklarını местах. Ash выглядит как развести огонь, сухая веточка. Школьники искали сухую ветку Эш видит их, этих студентов те, кто праведным. Аш-волны проходят. Ash Ash приятелей доход и поможет в то время. Позже ракета костюмы не пришел в школу. Давайте жить школе "High School" Cartoons About Movie Description / Information: Yolculuğundalar Pokemon Ash and his friends again. A little walk with each other in the discussions. Vermion began to move to the city. Sorfra as they establish a good friend of Ash and meals, saying acıktıklarını places. Ash looks like to build a fire, a dry twig. High school students looking for a dry twig Ash sees them, these students are those who are righteous. Ash-wave pass. Ash Ash buddies income and will help at that time. Later rocket suits do not come to school. Let's live high school

2 Ekim 2012 Salı

Winx Club 4.sezon 22. bölüm

Winx Club 4.sezon 22. bölüm

Winx Club 4.sezon 23. bölüm

Winx Club 4.sezon 23. bölüm

Winx Club 4.sezon 24. bölüm

Winx Club 4.sezon 24. bölüm

Winx Club 4.sezon 25. bölüm

Winx Club 4.sezon 25. bölüm

Arka Bahçede Bilim 22. Bölüm

Arka Bahçede Bilim 22. Bölüm